Rakennusmestarin palvelut

Rakennushankkeeseen ryhtyvänä tiedätkö mitä maanrakennuslaki MRL 120§ velvoittaa sinulta? Kaipaatko vastaavaa mestaria tai pääsuunnittelijaa? Tarvitsetko neuvoja rakennusongelmiin?Ammattiapua löytyy.

 

Arvoisa pientalorakentaja,

Pientalorakentajana sinun täytyy saada suunnitteluun, rakentamiseen ja näihin liittyvien asioiden hoitoon seuraavat alansa ammattilaiset:

 • Pääsuunnittelija
 • Vastaava mestari
 • Pohjasuunnittelija/pohjatutkija
 • Rakennussuunnittelija eli pääpiirustusten laatija. Oman etusi tähden se on hyvä olla joku muu kuin talopakettitoimittaja – näin voit kilpailuttaa toimitukset. Rakennussuunnittelija voi piirtää rakennuslupakuvat haluamanne mallin pohjalta.
 • Rakennesuunnittelija
 • LVI-suunnittelija
 • Sähkösuunnittelija
 • Automatiikkasuunnittelija – ei välttämätön, mutta tarve kasvaa talotekniikan kehittyessä

Vanha Mestari Oy:n palvelut pientalorakentajille

 • Pääsuunnittelijan tehtävät
 • Vastaavan mestarin tehtävät
 • Rakentamisen ongelma-alueiden neuvontapalvelu, käytännön menetelmäneuvonta sekä yleisten laatumääräysten tulkintaneuvonta
 • Rakennusalan yleisten ehtojen YSE:n tulkinta
 • Suunnittelun ohjaus
 • Asiantuntijalausunnot
 • Rakennusprojektien valvonta
 • Koulutus

Toiminnan kohteet

 • Omatoiminen pientalorakentaminen
 • Uudisrakentaminen
 • Korjausrakentaminen
 • Vesi- ja kosteusvauriosaneeraukset
 • Palo- ja homevauriosaneeraukset

Asiakkaan etu edellä

Yllämainitut alansa ammattilaiset ovat oltava jo viranomaistenkin vaatimuksesta ja ehdoton edellytys, että koko projekti onnistuisi haluamallanne tavalla. Ongelmana on tietenkin kuka on riittävän hyvä ja ammattinsa hoitava henkilö.

Neuvon pientalorakentajia ja annan apuani oman ammattitaitoni perusteella  teitä saamaan haluamanlaisenne pientalon. Olen verkostoitunut projektissa tarvittavien ammatti-ihmisten kanssa ja näin ollen voin suositella/antaa yhteystiedot yllämainittuihin pakollisiin suunnittelijoihin teidän niin halutessa. Tämän jälkeen voitte sopia heidän kanssaan toimeksiannon laajuudesta ja siitä vaadittavasta korvauksesta.

Omalta osaltani hoidan pientalon pääsuunnittelijan ja vastaavan mestarin tehtäviä ja niiden osalta pystyn ottamaan vielä rajoitetusti toimeksiantoja vastaan. Mutta mikäli haluatte kysyä edellä mainittujen työn suoritusten osalta jotakuta toista, niin pyrin selvittämään, onko hän kyllin aktiivinen ja kokenut hoitamaan lupaamansa toimeksiannon tehtävät.

Yhteystiedot

Vanha Mestari Oy
Y-tunnus 1754819-5
Mansikkatie 25, 01690 Vantaa

Heikki Rinkinen

Isännöitsijä, rakennusmestari
FISE pääsuunnittelijan ja rakennusvalvojan pätevyys

Puh: 050 348 8578
Email: heikki.rinkinen@kolumbus.fi

www.vanhamestarioy.fi

Ole hyvä ja ota yhteyttä!